"Tanden trekken" voor het goede doel

21 november 2017 10:21

Tandheelkundig centrum 'T Veld heeft een dag overgewerkt voor het goede doel. Door een extra openstelling op zaterdag hebben de tandartsen en - assistenten een bedrag van € 4038,65 'opgehaald'. Met dit bedrag worden de Zonnebloemafdelingen 't Veld en Schagen en twee andere goede doelen gesteund.