Zonnebloembankje Gelderland

van totaal € 2.000 (0%)

De Zonnebloem is van oudsher sterk vertegenwoordigd. In elk dorp of wijk zijn Zonnebloemvrijwilligers actief. Zij zetten zich in voor het welzijn van mensen met een lichamelijke beperking en organiseren sociale en recreatieve activiteiten. De Zonnebloem staat voor inclusie. Daarom zijn we in Gelderland gestart met een grote inzamelingsactie om overal Zonnebloembankjes te kunnen plaatsen. Het gaat om een bankjes op pleinen en in parken, geschikt voor rolstoelen en rollators. Wij willen nieuwe, inclusieve ontmoetingsplekken creeren in het hart van de samenleving. Waar inwoners elkaar kunnen begroeten en ontmoeten. Ook mensen die een lichamelijke beperking hebben. Help je mee?